Arvot

VÄLITTÄMINEN 

Välitä itsestäsi, työkaverista, työpaikasta ja ympäristöstä. Ole rehellinen, kanna vastuuta. Jokaisella tehtävällä on merkitys ja jokaisella asialla väliä. Jos voit auttaa, auta.

ARVOSTUS JA KUNNIOITUS 

Arvosta omaa ja muiden työtä. Arvosta itseäsi, työkaveria, asiakasta ja yhteistyökumppania. Arvosta muita ihmisiä riippumatta iästä, taustasta tai sukupuolesta.

INTOHIMO JA YLPEYS

Ole ylpeä työstäsi ja siitä mitä edustat. Suhtaudu intohimolla työhön ja tuotteisiin, pääset aina parempiin tuloksiin.

KEHITTYMINEN

Kehitä itseäsi ihmisenä ja työkaverina. Kehitä työyhteisöä, toimintatapoja ja omaa ammattitaitoa. Ole avoin muutokselle ja ota haasteita vastaan. Jatkuva kehittyminen on tie parempaan tulevaisuuteen.

LAATU 

Minkä teemme, teemme hyvin. Laadun vaaliminen maksaa aina takaisin; motivaationa, palautteena, ylpeytenä ja tuloksena.